Terms and Conditions

Đây là trang web chính thức https://krnl.vn đóng vai trò trung gian phục vụ người dùng từ trang web không chính thức. Chúng tôi không có ý định yêu cầu bất kỳ bản quyền/quyền sở hữu nào của ứng dụng. Chúng tôi cung cấp tín dụng đầy đủ cho các nhà phát triển của ứng dụng.

“Krnl.vn” không yêu cầu bất kỳ bảo đảm nào / chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho thiết bị. Bạn sẽ cần phải sử dụng nó với trách nhiệm của riêng bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi là một trang web không chính thức và hoạt động như một bên thứ ba. Bạn luôn được miễn phí tải xuống ứng dụng từ nhà cung cấp ban đầu.

Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào, hãy đảm bảo liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

Scroll to Top